By | Geen categorie | No Comments

500000) {
// echo "Sorry, your file is too large.";
// $uploadOk = 0;
//}
// Allow certain file formats
if($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" && $imageFileType != "jpeg"
&& $imageFileType != "gif" ) {
echo "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed.";
$uploadOk = 0;
}
// Check if $uploadOk is set to 0 by an error
if ($uploadOk == 0) {
echo "Sorry, your file was not uploaded.";
// if everything is ok, try to upload file
} else {
if (move_uploaded_file($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"], $target_file)) {
echo "The file ". basename( $_FILES["fileToUpload"]["name"]). " has been uploaded.";
} else {
echo "Sorry, there was an error uploading your file.";
}
}
?>

Hallo wereld!

By | Geen categorie | No Comments

Welkom bij WordPress. Dit is een eerste voorbeeldbericht om indruk te geven hoe een blogbericht eruit ziet. Dit bericht kan worden aangepast of worden verwijderd zodat er gestart kan worden met bloggen.